Vés al contingut

Crònica de la Comissió de Seguiment del dia 3 de Novembre del 2023

  El divendres 3 de novembre la tan esperada Comissió de Seguiment del Dipòsit Controlat de Can Mata i Ecoparc4 es va celebrar a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

  Hi van assistir representants de l’ARC, AMB, Consell Comarcal i els ajuntaments dels Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i la Plataforma Tanquem Can Mata. No hi van assistir representants de l’Ajuntament de Collbató, d’Esparreguera ni de la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat malgrat ser convocats. De tots els assistents únicament la Plataforma va ser la que va aportar preguntes prèvies i des de Masquefa se’n van fer algunes intervencions.

  Per part de la Plataforma Tanquem Can Mata es van tractar temes com l’amuntegament temporal de residus en zones preclausurades i el temor que aquest es converteixi en definitiu, tenint en compte el precedent datat l’any 2020 on un altre “amuntegament temporal” va passar a ser-ho . L’ARC i l’empresa neguen que això passi. Tot i això, els nostres dubtes creixen tenint en compte l’important cost econòmic que comportarà la retirada de residus. L’empresa no ens ha facilitat dades sobre aquest cost malgrat haver-les sol·licitat.

  Se’ns informa que aquests mesos s’aniran alternant els fronts d’explotació entre la cel·la 15 i l’amuntegament temporal situat al vas antic de la zona preclausurada. Segons l’empresa, els dos fronts d’explotació mai no estaran actius alhora.

  Des de la Plataforma es va sol·licitar que en la propera autorització ambiental el front descobert permès fins ara de 4000m2 es redueixi per minimitzar les males olors així com mesures de control no subjectives per assegurar que no es supera la superfície màxima permesa.

  La Plataforma posa en evidència i amb proves que el front descobert d’escombraries no es tapa durant la nit tal com s’hauria de fer a l’autorització ambiental i demanem a l’ARC que l’inspeccioni.

  Pel que fa a les males olors: Es constaten 21 episodis de males olors registrats per l’aplicació Nasapp el primer semestre (Gener – Juliol) tots provinents del complex Ecoparc4 – Can Mata i que majoritàriament es produeixen en dies de calor amb calma atmosfèrica (sense vents ).

  Va quedar palès tant per la Plataforma ,AMB, Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Masquefa que cal reduir les emissions dels focus emissors de males olors.

  La Plataforma insta que s’implementi al Pla d’Olores un monitoratge a temps real dels episodis així com mesures correctores operacionals per minimitzar els impactes de males olors quan es produeixin. També una millora en continu per a la reducció dels focus emissors.

  La Plataforma proposa que hi hagi un retorn als informadors de males olors del Nasapp. L’Ajuntament dels Hostalets De Pierola no deixa clar l’enviament de les dades a cada usuari (tot i que des de la Plataforma ho considerem important) i proposa una trobada informativa de tornada als informadors a inicis d’any (Gener 2024), iterant a les poblacions afectades.

  Pel que fa a l’actualització dels estudis d’immissió d’olors, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ens ha informat que els estudis d’impacte i les fonts d’emissió relatius al dipòsit controlat de Can Mata ja estan disponibles al Pla Especial que actualment està en exposició pública. A més, s’ha avançat que l’estudi d’impacte i fonts d’emissió relacionat amb Ecoparc4, així com el Dipòsit controlat, estarà inclòs a la propera Autorització Ambiental que està a punt de ser divulgada al públic. Així mateix, és important destacar que en l’anàlisi dels episodis de males olors, duta a terme per la UPC a través de Nasapp, es prenen en consideració tant els punts d’emissió en funcionament (cel·les en explotació) com els focus actius al dia de l´episodi objecte d´estudi.

  Es comunica a la reunió que una de les mesures que ajudarà a minimitzar els impactes d’olor és la col·locació de peces hexagonals de plàstic a les basses de lixiviats però la Plataforma assegura que no és suficient ja que no tapa la superfície de manera estanca.

  Ens confirmen que s’encarregarà un altre gestor de residus (FCC) al buidatge del ja clausurat abocador de Vacamorta i ens asseguren que a l’Ecoparc4 ni al Dipòsit Controlat de Can Mata en rebran cap residu provinent.

  Traslladem la petició d’un estudi de viabilitat sobre la capacitat de l’Ecoparc4 de tractar l’orgànica com a compost i no com a bioestabilitzant, l’AMB respon que és impossible pel seu origen ja que la FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals) mai no podrà ser compost ja que incompliria la normativa. Des de l’ARC apunta que el bioestabilitzat pot millorar-se però que caldria una millor campanya ciutadana per aconseguir-ho.

  Del control d’aus s’explica que cada dia (excepte els diumenges) hi ha un servei de falconeria i de canons d’aire comprimit. Però que no dissuadeix prou l’avifauna que arriba.

  Pel que fa als residus NIRO (concentrat de lixiviats) i la seva perillositat, l’empresa contesta que aquests poden ser considerats perillosos o no perillosos segons el seu origen i que com que provenen d’origen no perillós així es va sol·licitar. Argumenten que van realitzar anàlisis sobre els lixiviats i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i altres organismes implicats els van acceptar com a no perillosos.

  Finalment, quan se’ls va preguntar pel motiu pel qual van cessar les activitats de les instal·lacions el dissabte 21 d’octubre, l’empresa va respondre amb l’expressió trillada “motius tècnics” sense proporcionar més explicacions.

  Des de la Plataforma Tanquem Can Mata exigim:

  1. Compliment de les Autoritzacions Ambientals: És essencial que es garanteixi el compliment de les autoritzacions ambientals existents.
  2. Transparència i Supervisió: És fonamental que les autoritats locals, l’empresa responsable i la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat treballin juntes per garantir una supervisió efectiva de les actuacions al Dipòsit Controlat de Can Mata.
  3. Reducció d’olors: Els episodis d’olors són un problema greu i s’han d’abordar eficaçment. Exigim a l’empresa privada gestora PREZERO que desenvolupi un pla d’acció contra les molèsties als afectats que ells mateixos generen.
  4. Participació Comunitària: Ens sembla inadmissible que en una Comissió de seguiment la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat no s’apersonés i que els ajuntaments afectats com Esparreguera i Collbató tampoc no hi assistissin. Que l’única entitat a formular preguntes fos Tanquem Can Mata donant-nos a entendre el poc compromís i la manca d’interès a un problema que afecta al voltant de 50.000 persones.
  5. Prevalença de l’interès públic sobre els interessos privats: Ens consta que el dia 21 d’octubre es va celebrar un esdeveniment privat que era incompatible amb un abocador en plena operativitat. Sent la gestió de residus d’interès públic, no s’ha de permetre que els interessos d’un particular estiguin per damunt dels de la ciutadania, que ha confiat la gestió final dels seus residus a les instal·lacions de Can Mata.