Vés al contingut

‘Tanquem Can Mata’ es reuneix amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  El passat 25 de gener, l’associació “Tanquem Can Mata” es va reunir amb Mireia Boya, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Masquefa. La trobada va comptar amb la presència de representants de l’associació, així com de funcionaris locals dels ajuntaments d’Hostalets i Masquefa.

  Durant la reunió, l’associació va exposar les seves preocupacions en relació amb l’impacte de l’abocador de Can Mata en la salut i la qualitat de vida de les comunitats properes. Els principals problemes plantejats van ser l’olor, la presència de compostos orgànics volàtils a l’aire i la falta de control i aplicació de les normatives ambientals.

  L’associació va presentar proves dels problemes d’olors, incloent-hi dades de l’aplicació que registra episodis d’olors i la seva intensitat (NasApp) i fotografies que mostren l’agressió que pateix el territori. També van expressar la seva preocupació pels possibles efectes a llarg termini en la salut derivats de l’exposició a aquests gasos, així com la falta d’informació sobre els compostos específics presents a l’aire.

  Mireia Boya va reconèixer les preocupacions de l’associació i va explicar el paper del seu departament en el control i l’aplicació de les normatives ambientals. També va mencionar la possibilitat d’augmentar les multes per a les empreses que incompleixin de forma reiterada les normatives ambientals. No obstant això, va subratllar que la responsabilitat última en la gestió de residus recau en els governs locals i l’Agència Catalana de Residus.

  Durant la reunió, l’associació també va plantejar la necessitat d’instal·lar medidors estàtics d’emissions per monitoritzar de forma contínua i precisa els nivells de compostos orgànics volàtils a l’aire. Actualment, no existeix una xarxa establerta de medidors estàtics a la zona, el que dificulta la identificació de les fonts d’emissió i l’avaluació del seu impacte en la salut i el medi ambient. L’associació va demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que consideri la possibilitat de finançar la instal·lació d’aquests medidors i el seu manteniment a llarg termini. Mireia Boya es va mostrar receptiva a aquesta proposta i es va comprometre a instal·lar un medidor portàtil de qualitat de l’aire com a pas previ a la creació d’una xarxa de medidors al voltant de les instal·lacions de Can Mata.

  L’associació també va plantejar el tema de l’impacte visual de l’abocador i la falta de restauració de l’àrea. Van mostrar imatges per satèl·lit que revelaven una significativa disminució en el nombre d’arbres a la zona en els últims anys. L’associació va demanar la implementació d’un pla de reforestació i la creació d’un règim especial per protegir l’àrea de la contaminació odorífera.

  La reunió va finalitzar amb el compromís de Mireia Boya de treballar amb l’associació i els governs locals per abordar els problemes plantejats. L’associació va reiterar el seu compromís de treballar per a una solució sostenible per a la gestió de residus a la regió que hauria de conduir al tancament de l’abocador de Can Mata.