Vés al contingut

Valoració de la trobada de plataformes amb conflictes de residus a Masquefa 18.11.2023

  COMUNICAT DE PREMSA

  AQUEST DISSABTE 18 DE NOVEMBRE A MASQUEFA S’HAN TROBAT LES PLATAFORMES EN CONFLICTE DE RESIDUS DEL PAÍS

  Més de 40 persones de les entitats i plataformes amb conflictes de residus i altres que s’hi han afegit ens vam trobar a Masquefa, municipi on els veïns fa anys que pateixen les conseqüències ambientals i de salut a causa de l’abocador més gran del país.

  Vam debatre les accions a emprendre en la greu situació de col·lapse dels residus de l’actual model de producció i gestió dels residus, així com les polítiques i plans del Govern. Es va denunciar que el Govern i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) no només no enfronten la greu situació de col·lapse, sinó que encara l’agreugen més amb l’incompliment de la Llei de moratòria a noves incineradores i ampliació de les actuals. A més, no solucionen d’arrel la generació de residus i rebuig que omplen els abocadors, demanant més incineració i declinant les directrius de la Unió Europea en matèria de residus, promovent encara més la incineració amb projectes de neoincineració (termòlisis, gasificació amb obtenció de metanol, etc.) i els riscos de la crema de biomassa.

  ponencia sobre residuo cero

  Es van descriure els arguments de què aquesta Llei de Prevenció que prepara el Govern i l’ARC no és una llei continuista de la regulació dels residus, que no compleix amb la Directiva de residus, que no aplica un canvi socioeconòmic i de mercat amb mesures innovadores que demana la Directiva 2018. “Les administracions promouran que els productors només posin al mercat productes o serveis quan hagin garantit en el seu ecodisseny que han adoptat mesures necessàries per reduir al mínim el seu impacte ambiental”.

  No aplica per limitacions clares la posada al mercat dels productes que generen més residus, i no posa els mitjans per aconseguir que “sols es posi al mercat els productes que siguin reutilitzables, reparables, i fàcilment reciclables”. No es veu clar com s’aplicarà plenament la responsabilitat ampliada del productor (RAP), ni l’obligació d’implementar models de collida més eficients com el porta a porta, però si es vol descartar i deslegitimar models com el Residu Mínim, que sí que fa complir a ECOEMBES amb assumir els costos de tots els envasos. Serà que l’ARC és pressionada pel lobby d’ECOEMBES per no haver de pagar tots els costos?

  Es va fer una visita a l’abocador de Can Mata on vam observar la gran magnitud de la tragèdia i dels impactes que causa als veïns i la injustícia i indefensió que estan patint.

  Es va acordar:

  ·      Demanar que es retirin les autoritzacions ambientals de la DG de Qualitat Ambiental a TRACJUSA i a LAFARGEHOLCIM

  ·       Que s’allargui la vigència de la Llei de moratòria fins que no s’aprovi la Llei de Prevenció com diu la Llei moratòria.

  ·       La retirada del Pla de tancament de les incineradores, que amplia més la incineració i aposta per les tecnologies de coincineració més lesives encara.a.

  ·       Replantejament de la Llei de Prevenció de residus ja que tal com l’han concebuda pel Govern, és una llei continuista que no posarà fi als abocadors ni a les incineradores. Es continuaran produint residus i fracció resta.

  ·       Organitzar accions i denúncies per visualitzar aquesta situació i les nostres propostes.

  Adjuntem l’informe del context de situació dels residus a Catalunya, aprovat a la Trobada.

  Masquefa 18 de novembre de 2023