Vés al contingut

Rèplica a l’entrevista d’Isaac Pereire

  Rèplica a l’entrevista emesa el 08/09/2023 per Radio Masquefa al director de l’ARC, Isaac Peraire.

  Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya, ha afirmat que no considera necessari convocar una comissió de seguiment davant de l’actual situació anòmala anomenada «apilament temporal». Segons el seu argument, reunir-se dues vegades seria innecessari perquè ja està programada una sessió per al mes d’octubre.

  Tot i això, és important plantejar algunes preguntes sobre aquesta situació:

  Per què ni l’ARC ni Prezero han notificat de manera efectiva i clara les seves actuacions a l’abocador als afectats en el marc de la comissió de seguiment?

  És necessari convocar una comissió de seguiment extraordinària quan s’observen cues de camions d’escombraries abocant residus en una zona preclausurada davant de casa nostra de manera sobtada?

  La plataforma Tanquem Can Mata, que ha estat present en comissions de seguiment anteriors, afirma que no es va informar d’aquesta acumulació temporal a les cel·les 11, 12, 13 i 14, ni de manera presencial ni telemàtica. És això una ampliació encoberta de la instal·lació?

  A més, recordem que el juliol del 2021, l’empresa Cespa (ara Prezero Gestió de Residus S.A) va sol·licitar una modificació substancial de l’autorització ambiental per incloure un altre aplec temporal de residus que es va produir el 2019/2020 com a definitiu. Això va ser una altra ampliació encoberta que no es va comunicar a la plataforma Tanquem Can Mata? Definitivament sí, l’amuntegament temporal no va ser notificat ni detectat i ha passat a formar part del dipòsit controlat de forma definitiva.

  Quines són les raons darrere aquesta acumulació de residus? On són els estudis d’impacte ambiental i els permisos per abocar aquests residus?

  Davant l’increment de costos de gestió que suposa aquesta nova operativa temporal…
  Podrem assegurar que Prezero els assumirà al vostre compte de resultats?
  Realment l’ARC mantindrà les afirmacions de restauració de les cotes màximes acordades en l’autorització ambiental vigent? Hi ha algun tipus de compensació a Prezero amb càrrec a les arques públiques prevista en casos com aquest?
  Era la millor alternativa a la gestió temporal dels residus de l’àrea metropolitana?
  No hi ha instal·lacions capaces d’absorbir aquesta situació temporal sense el perjudici addicional que suposa a les poblacions confrontants a Can Mata? Sent aquestes ja força oblidades davant els continus episodis d’olors i impacte ambiental a què estan sotmeses

  El Director de l‟Agència de Residus també parla sobre la necessitat de reduir l‟abocament de residus a Can Mata d‟acord amb la normativa europea. Això s’aconseguiria mitjançant la prevenció i la promoció del residu zero. Tot i això, es qüestiona l’enfocament actual, que sembla permetre a les empreses generar residus i després rebre subvencions per investigar solucions de reciclatge.

  Finalment, es planteja la pregunta de si tancarà l’abocador de Can Mata. Tot i que es fa esment que s’està tramitant una ampliació, es recorda que la consulta ciutadana no va ser vinculant i que la participació va ser limitada. A més, es destaca la preocupació per la qualitat de l’aire i la salut dels residents, així que es pregunta si hi ha estudis sobre l’impacte en la salut.

  En resum, aquestes preguntes i preocupacions requereixen una atenció seriosa i una resposta adequada per part de les autoritats competents i de les empreses involucrades. La transparència i la participació ciutadana són fonamentals en situacions ambientals tan delicades com aquesta.

  Tanquem Can Mata.